Asterion Wiki
Advertisement
Cizí postava
Zurkhen Černý
Rasa: Arvedan (drakočlověk)
Pohlaví: muž
Povolání: válečník, mág
Příslušnost: Východní říše, Černá říše, Kharovy državy
Výskyt: HM/ČT, KZO:SJ
Asterion

První z drakolidí, vyřevyšující ostatní mocí i postavením. Prastarý temný tvor bez skrupulí, ale také výjimečný stratég a schopný panovník. Neochvějně věrný svému pánu až do samotného konce.

Dítě dvou světů[]

V prvních letech stále ještě poklidného soužití Arvedanů a vznešených elfů na Modrém měsíci se narodilo mnoho dětí ze smíšených svazků. Jedním z nich byl i Zurkhen. Rodiče dali přednost životu stranou hlavních center civilizace, ovšem nebezpečná měsíční divočina se jim stala osudnou. Malý Zurkhen jako jediný přežil útok stříbrných pum, nebezpečných inteligentních predátorů. Zachránil jej včasný příchod smečky modrých vlků. Vlci se dítěte ujali a nějaký čas se o něj postarali, chlapec se dokonce spřátelil se štěnětem Braghou. V pravý čas vlci chlapce přivedli zpět mezi jeho lid.

Mezníkem v Zurkhenově životě se stalo setkání s Kharem. Ten mladíka na rozdíl od ostatních Arvedanů nepřehlížel jako nevzdělaného míšence, ale rozpoznal v něm vysoký potenciál. Pod Kharovým vedením se cvičil jak ve fyzických disciplínách, tak ve vědě a magii. Jako věrný pobočník při něm stál v následujícím konfliktu se vznešenými elfy i při organizování exodu z Modrého měsíce. Zurkhenovo unikátní pouto s modrými vlky mu umožnilo přesvědčit několik směček, aby se vznešeným elfům otevřeně postavily. Vedeni Braghou dokonce následovali Arvedany na Asterion.

Černá dračí křídla[]

Když se rozpoutala Válka rodných velel již Zurkhen sám celým armádám jako vrchní Kharův generál. Vypracoval se v geniálního stratéga, jako velmi efektní se například ukázalo nasazení jezdců na modrých vlcích (armády Císařství disponovaly pouze nepočetnými oddíly lehké jízdy). Dalece posunul limity svého magického nadání, zajímal se zejména o rituální magii pohanských národů.

Kharovu nabídku stát se prvním z drakolidí přijal Zurkhen jako poctu a odměnu za dosavadní služby. Démon byl plně při síle a Zurkhen při rituálu nijak nevzdoroval a plně přijmul novou dračí složku své osobnosti. Získal tak schopnost proměny v majestátního a děsivého černého draka, téměř věčný život a mnohonásobně posílil vlastní schopnosti. Dračí plamen v jeho psychice spálil veškeré skrupule a etické normy, které tam ještě zbyly, a povznesl ho nad triviální pojmy "dobro" a "zlo".

Mezi ostatními drakolidmi působil Zurkhen jako autoritativní vůdce, jenž držel na uzdě jejich značně rozdílné osobnosti. Mnohé osobně cvičil (např. Lien, Drik nebo Orist). Skryté nepřátelství pociťoval pouze k Zanturovi, jenž se mu v mnohém dokázal vyrovnat (Zantur byl dokonce zvažován jako první z drakolidí, dobrovolně ale Zurkhenovi přenechal své místo).

Vztah Khara a Zurkhena byl opravdu unikátní. Jako jedinému ze svých služebníků mu Démon skutečně důvěřoval a nikdy nebyl zklamán. Černý drakočlověk po Kharově druhé a třetí smrti z rukou Taranise vládl Východní říši jako jeho zástupce a opatroval krystal s obrazem duše.

Rawlion[]

Válka s Arvedany pokračovala i po Démonově smrti celá staletí. Po pádu Císařství vedl černý drakočlověk kampaň i proti nástupnickým Devíti knížectvím. Za tímto účelem založil tzv. Černou říši a za spojence získal do té doby neutrální korully. Zurkhen své armády vždy nejraději koordinoval osobně a nezřídka se ukázal i v první linii. Roku -2501 k.l. padl stín černého draka na agrenské město Rawlion.

V dobytém městě si zřídil své stálé sídlo, na svém dvoře shromáždil tehdejší výkvět temných magiků, domorodých zaříkávačů a rituálních mágů z celého známého světa. Ve službách drakočlověka vrhali kletby na celé regiony, rituálně vraždili své protivníky a provozovali krvavé rituály bez jakýchkoliv omezení. Jméno Rawlion se v Devíti knížectvích vyslovovalo pouze šeptem...

V Rawlionu Zurkhen rovněž založil proslulou Dračí letku, jež se stala další z obávaných zbraní v pokračujících válkách.

Architekt říše[]

Rok -2335 k.l. se Zurkhenovi stal málem osudným. Ve městě Ybar se ho obráncům podařilo vlákat do pasti a magické rozbušky téměř roztrhaly černého draka na kusy. Na dlouhá léta se stáhl do zázemí a vedení kampaně přenechal mladším bratrům. Započal s budováním skutečné Kharovy říše.

Na území bývalého Agrenského knížectví usídlil spojenecké domorodé kmeny, nechal vybudoval síť infrastruktury, komunikací a měst. Zavedl také nový společenský řád postavený na původním kastovním systému pohanských národů a zajistil dodržování přísných, ale spravedlivých zákonů. Drakočlověk nezapomněl ani na své milované modré vlky, na východě Držav nechal vystavět velký chovný komplex Ervánja. Postupně během následujích let dokázal vybudovat mnohonárodnostní a stabilní říši, tzv. Kharovy državy, jež nese jeho odkaz dodnes.

Léta vlády Černého lorda, jak si nechával říkat, probíhala v relativním poklidu. ne ovšem zcela bez vnitřních konfliktů (jako byla válka se Zanturovi věrnou Modrou aliancí nebo občanská válka Duražinců) případně vnějších invazí (útoky Umrlčího království). Jako palčivý neúspěch vnímal pouze neschopnost vypořádat se se zrádným Zylem, jenž se roku 420 k.l. prohlásil vládcem Tisíce jeskyní a chtěl uzurpovat místo stále nepřítomného Khara. Bez úspěchu se rovněž pokoušel navázat kontakt se vznešenými elfy z Dračích skal.

Lendorská kampaň[]

Lendor nadále odolával snahám skřetích pánů o jeho podmanění, proto se Zurkhen počtkem 8. stol. k.l. postavil osobně do čela nové invaze. Zřídil si zde utajené sídlo, odkud koordinoval pohyby jednotek a vysílal cvičené agenty. Jako osobní zbraň si drakočlověk zvolil Stvořený artefakt Skřetí zloba, jenž se mu stal osudným.

Známý hrdina Elram Půlelf se svou družinou roku 721 k.l. vypátral Zurkhenův úkryt a napadl jej. Informace jim skrytě poskytl Zurkhenův odpadlý bratr Riam. Ten také Elramovi ze své sbírky daroval Měsíční zbroj, mocný artefakt vznešených elfů, který drakočlověka v klíčový moment souboje oslepila. Ve stejné chvíli jej zradila i sama Skřetí zhouba. Zurkhenovi se podařilo uprchnout, avšak utrpěl rozsáhlé popáleniny a hluboké rány, odolávající veškerým pokusům o léčbu. O měsíc později v opuštěné rokli v Obřích horách vydechl černý drakočlověk naposled.

Členové některých rawlionských řádů se pokoušeli spojit se Zurkhenovou duší v astrálu, doposud bezvýsledně.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Krajiny za obzorem: Stíny jihu

Dech draka 2/2005 - Dračí odkaz (Zbyněk "Gilgalad" Holub)

Advertisement