Asterion Wiki
Advertisement
Cizí postava
Zantur Modrý
Rasa: Arvedan (drakočlověk)
Pohlaví: muž
Povolání: psionik, mág
Příslušnost: Kharovy državy, Plavena
Výskyt: HM/ČT, KZO:SJ
Asterion

Čtvrtý z drakolidí proslul jako šedá eminence, loutkář v pozadí a muž více totožností. Architekt mnoha významných událostí minulosti i budoucnosti...

Přední mezi mágy[]

Zantur vyrůstal na císařském dvoře v Aureanu, v přepychu a pohodlí. Těšil se uznání mezi svými současníky, přirozené nadání pro magii ho stavělo mezi přední magiky říše. Jeho pravý talent ovšem spočíval v oblasti psioniky. Traduje se, že na Asterionu se dosud nenarodil jedinec schopný konkurovat Zanturovi v mentálních schopnostech. Charismatický, atleticky stavěný muž v modrém rouchu a s charakteristickým copem vlasů barvy ohně patřil ke známým a obávaným postavám vyšších arvedanských kruhů.

Přerod v draka[]

Khar Démon byl přirozeně prostřednictvím svých špehů obeznámen s osudy významných jedinců a pokusil se získat Zantura na svou stranu. Během osobním setkání se jejich vůle střetly v dlouhém vyrovnaném souboji. Zanturovi se několikrát téměř podařilo překonat Kharovy bariéry, avšak souboj nakonec skončil bez vítěze. Soupeři s něj vyšli se vzájemným respektem. Démon mágovi vyjevil své plány a nabídl mu místo po svém boku a moc, jaké se mu jinak nemělo nikdy dostat. Zantur nabídku přijal a změnil stranu.

Jako jeden z mála podstoupil Zantur proměnu v drakočlověka dobrovolně. Měl se stát prvním z nich, tuto poctu ovšem přenechal Zurkhenovi a raději se na rituál pečlivě připravil. Podstoupil jej až roku -3998 k.l. Díky své nezlomné vůli se mu podařilo dostat dračí složku plně pod kontrolu. Prožitá bolest a emoční vypětí nedeformovaly, místo slepé oddanosti si dokázal uchovat svobodnou vůli a samostatné. Samotný Khar proto modrého draka, alespoň zpočátku, vnímal spíše jako partnera, než služebníka.

Pro své schopnosti byl modrý drakočlověk obáván i mezi svými bratry. Nejlépe si rozuměl s Kirbegem, díky společnému zájmu o vědění a analytickému myšlení. S Oristem jej dokonce spojovalo vzájemné přátelství, ukuté na bitevních polích. Naopak Zurkhen v něm vždy viděl soka v Kharově přízni a skrytě ho nenáviděl.

Na válečných polích[]

Zantur stál v čele armád Východní a později Černé říše během mnoha kampaní. Mezi vojáky platil za legendu, nejen díky svým schopnostem. Dokázal probudit fanatické odhodlání vlastních vojsk, soupeřovu morálku naopak proměnit v apatii, strach nebo beznaděj. Traduje se, že některé arvedanské oddíly dokonce donutil k hromadným sebevraždám.

Mezi jeho největší úspěchy patřilo dobytí centra Torenského knížectví Zurku roku -2101 k.l. Zde donutil oddíl obránců otevřít brány města a rozhodnout tak dlouhé obléhání města. Drakočlověk také připravil plán na dobytí Thurgu, sídla agrenského knížete. Zantur a Kirbeg zde roku -2381 k.l.. spojili síly s dávnými korullskými Běsy z Posledního lesa, Whurmháštěm a Chmunkwou. Město postihla současně ohnivá bouře a zemětřesení nevídaných rozměrů, jež ho z velké části proměnily v ruiny. Zantur ale nedovolil skřetům, aby jej vyplenili, a zakázal všem vstup. Sledoval totiž své vlastní zájmy.

Klíč ke všem tajemstvím[]

Modrý drakočlověk vkráčel sám do rozbořených hradeb Thurgu a v mentálním souboji si podrobil Egiara, agrenského Lorda, i zbytek obránců. Jejich potomci, nazývající sami sebe Thurgové, dodnes v ruinách města přežívají a nadále Zanturovi slouží.

Zanturovým cílem byl Ancimiar, Nebeská věž, sídlo mocných čarodějů naplněné jejich výtvory. Pro drakočlověka ovšem představovaly pouhé hračky v porovnání s pokladem, nacházejícím se v nejvyšším patře. Zde mágové ukryli jeden ze Stvořených artefaktů, Agrenskou růži. Pro Zantura symbolizuje růže studnici veškerého nepoznaného vědění a zdroj obrovské moci, s níž by se stal skutečně nezávislým a nedotknutelným, dokonce i pro Khara. Pečlivě proto odstranil všechny stopy vedoucí k artefaktu, Démon nyní věří, že je růže dávno ztracená.

Zantur se průzkumům věže věnuje s přestávkami už mnoho století. Často při něm využívá právě Thurgy. Doposud se mu ale nepodařilo najít způsob, jak do nejvyššího patra Ancimiaru proniknout.

Modrý mág[]

Po Velkém zemětřesení se Zantur více stáhl do pozadí a začal události ovlivňovat spíše skrytě. Na Lendoru zaséval semínka nesváru mezi Arvedany a pohany, podílel se také na rozpadu Velkého království. Jeho největším dílem ovšem bylo odtržení Plaveny.

Kharovým původním záměrem bylo učinit z Plaveny vlastní lendorský satelit. Zantur ovšem časem pojal k mladému císařství téměř otcovský vztah a začal jej vést vlastní cestou. Za cíl si vytkl vytvoření silného nezávislého stát jako protiváhu Čtyřem královstvím i Kharovým državám. Pod různými identitami pobýval na dvoře plavenských císařů a tahal za nitky veškerého dění. Nejvíce využíval (a dodnes užívá) masku obávaného a tajemného Modrého mága Zvina, císařova rádce a velmistra psioniky. Díky jeho vlivu se Plavena v počátcích své existence ubránila útokům Almendoru a Keledoru, odolala sílícímu vlivu Kněžích slunce (a po vyhlášení Zářné krajiny jako jediná z království přetrvala) i navázala oboustranně výhodné spojenectví s Kirbegovým Ostrovem albatrosů. Neváhal také sabotovat plavenské konkurenty, z Rybiny například osvobodil šíleného mága Xillose a umožnil jeho neúspěšnou kampaň proti Erinu.

Zvin také dlouhodobě podporoval princeznu Sagjidaru během jejího exilu. Svéhlavá princezna ovšem časem masku drakočlověka prohlédla, byť ne v plném rozsahu. Podařilo se jí nicméně Zantura zaskočit v předvečer Noci mořského vánku, a ten byl nucen poskytnout jí k ruce své psioniky. Obratně se při té příležitosti zbavil mnoha oponentů. Nová císařovna nicméně vystoupila ze stínu svého bývalého mentora a Zvin se raději načas stáhl z politického života.

Velmistr psioniky[]

Zantur v Plaveně položil základy prvního strukturovaného psionického učení na Asterionu. Dlouhodobý zájem o tento fenomén, který je zvlášť koncentrovaný na území Plaveny jej vedl k osobnímu výcviku vybraných nadaných jedinců. Dnes zde působí řada škol, jejíchž mistři bývali kdysi žáky Modrého mága. Zvin nyní působí jako garant a dohlížitel celé výuky, studenty do osobního učení přijímá již pouze výjimečně.

Nikdo ovšem neví, že psionici ve skutečnosti představují Zanturovu osobní armádu, poslušnou každého jeho rozkazu. Všem studentům, jenž úspěšně složí závěrečnou zkoušku, Zvin při osobním pohovoru vloží do mysli podprahový příkaz. Pokud bude tento někdy aktivován, psionici ztratí svou svobodnou vůli a stanou se loutkami v rukou modrého drakočlověka. Zantur tak drží v ruce tajnou pojistku pro chvíle absolutní potřeby.

Zdroje[]

Hlavní modul/ Čas temna

Dech draka 2/2003 - Zantur Modrý (Zbyněk "Gilgalad" Holub)

Falešná apokalypsa

Krajiny za obzorem: Stíny jihu

povídky a knihy o psioničce Magnolii (Hanina Veselá) - byť stojí trochu stranou kánonu

Advertisement