Asterion Wiki
Advertisement

Dnes již není známo, ze kterého domorodého kmene Wagrúg původně pocházel. Jisté je jen to, že v Državách se tento šaman vypracoval na pozici bezskrupulózního velitele a zároveň ohyzdného skřeta s ještěřími pařáty.

Wagrúg byl roku 865 k.l. vyslán v čele posil generálu Aragašovi do Tisíce jeskyní, aby stabilizoval tamní situaci a připojil království ke Kharově říši. Dopustil se zde mnoha krutých činů, podle kterých tvárnost dále formovala jeho tělo. Ve chvíli, kdy ohněm a magií vyštval všechny místní modré vlky na jistou smrt, překročil poslední mez a jeho tělo se proměnilo do podoby pokřiveného temně zeleného draka. Velké tělo mu ovšem nedovolilo opustit podzemní sál, stal se vězněm. Jeho bídný život ukončili hrdinové Ilveth a Tork Tilkilarin.

Zdroje[]

Krajiny za obzorem 2: Sarindarské výsostné vody

Advertisement