Asterion Wiki
Advertisement
Cizí postava
Vugur Hnág
Rasa: člověk (skřet)
Pohlaví: muž
Povolání: sicco
Příslušnost: Minkor
Výskyt: x
Asterion

Vugur Hnág se zpočátku nijak nelišil od svých skřetích druhů. V Državách využíval všech privilegií, která mu nabízel post dozorce nad otroky. Za úspěchy, jakých dosáhl při potlačování vzpoury se mu dostalo povýšení mezi Kharovy noční stíny a výcviku na řádného agenta. Ve svém úkolu infiltrovat Zylovo království v Tisíci jeskyních ovšem selhal a raději než přijmout tvrdý trest z rukou svých mistrů dezertoval.

Při toulkách Tarou se k němu donesla pověst o Minkoru, městě, kde může svobodně žít příslušník každé rasy. Vugur zjistil, že to tak skutečně je. Choval se ovšem dál podle svého naturelu, kradl a nakonec i zabil. Skončil proto ve vězení. Zde měl konečně čas trochu zpytovat své svědomí a přehodnotit dosavadní život. Jeho mysli se navíc dotklo Avuašarto, tajemný ochránce Minkoru.

Vugur Hnág se rozhodl přijmout Minkor za svůj a chránit ho spolu s ostatními. Zasedal jako člen Rady města, zástupce orků, Královských a menšinových ras. Také vykonával funkci vrchního kronikáře. Skrytě, ovšem se souhlasem Rady, založil minkorskou tajnou službu Stíny stínů, kde zužitkoval zkušenosti ze svého agentského výcviku.

Aktivně se snažil bránit Minkor během obležení plavenskou armádou, avšak marně. O jeho osudech po dobytí města se nic bližšího neví

Zdroje[]

Obloha z listí a drahokamů

Advertisement