FANDOM


Jako Torské pahorky je známa kopcovitá oblast v severní části Východní dálavy. Kopci protéká Královská řeka, severovýchodně najdeme Nový Amir, severně Džungli padlých stromů, západně oblast jezer, jižně Tabitské vrchy a jihovýchodně Albireo. V Torských pahorcích leží vesnička Dračí Stín; jsou domovem tora desetirohého.