Asterion Wiki
Advertisement

Mimo panteon sedmnácti bohů určených Stvořitelem existují desítky, ne-li stovky temných bohů. Paběrkáři, snažící se zuby nehty udržet svou existenci, i patroni nových kultů a rychle se rodících masových náboženství, kteří v současném světě nabízejí služby dříve neposkytované. Do této skupiny patří také všechna původní božstva národů předcházejících příchod Arvedanů, některá již zapomenutá, jiná stále přežívající, někdy i sílící. Jejich minulost, motivace i síly jsou skutečně pestré a tvoří nedílnou součást duchovní sféry Asterionu.

Zrození a existence temného boha[]

Některé duše zemřelých lpí na své existenci do té míry, že odmítnou předstoupit před Lamiusův soud a raději prchnou do proměnlivých končin Stínového světa. Vlastní bytí je jim nadevše, ještě neokusili vše, co jim je život schopen nabídnou anebo se bojí zaslouženého trestu za své skutky. Ať už je jejich motivace jakákoliv, stanou se z nich štvanci a musejí se ukrývat před pátravých pohledem sarífágů i nebezpečných myšlenkových bytostí. Otevírá se před nimi několik možností - vydat se cestou temného ducha, anebo zkusit zpoza stříbrného závoje našeptávat přísliby vybraným jedincům a pomalu si budovat síť kněžích a věřících. Protože právě víra smrtelníků je mocí, která upevní existenci budoucího temného boha.

S rostoucí základnou věřících je temný bůh schopen poskytovat jim některé služby oplátkou, ať už jsou to informace, rady nebo střípky vlastní moci - zázraky. Altruismus, ale většině bohů není vlastní (byť to tak mnozí předstírají). Důležité je pro ně posilování vlastního postavení - od zaštítění před sarífágy, vytvoření bezpečného sídla ve Stínovém světě až po možnost projekce či přímo vtělení v Přírodní úrovni.

Některé žádané aspekty světského života (např. bohatství, vědění, smyslové požitky apod.) zastupuje mnoho temných bohů, a proto je jejich existence neustálým vzájemným konkurenčním bojem o moc a o duše věřících.

Skupiny[]

Běsové - Nejde přímo o temné bohy, ale o uctívané bytosti elementů a prastaré relikty Válek živlů.

Slepí bohové - Bohové dávných korullů, poražení a zmrzačení Sedmnáctkou, stále však aktivní.

Temná desítka - Nový progresivní panteon, založený Kharem Démonem jako protiváha Sedmnáctky.

Ostatní temní bohové - Drobná lokální božstva, kmenoví bůžci, domácí božstva národů, kulty určitých sociálních skupin, pohanští bohové přežívající z minulosti i již zcela zapomenutí.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Vzestup temných bohů

Advertisement