Asterion Wiki
Advertisement

Od roku 839 do roku 850 byla mnohá z tarských měst nezávislá na panovnících. Vyhlásila nezávislost a zůstala pod správou Orlích poutníků.

Svobodná města vyvolala rozruch až na Lendoru. Právě král Walden odplul z Lendoru na Taru, aby sjednal pořádek a dostal města zpět pod svou kontrolu. O tomto kroku a následujícím ději se mluví jako o boji o Svobodná města, anebo později jako o pádu Svobodných měst.

Seznam měst, která patřila ke Svobodným městům: Albireo, Kor, Miram, Tabit, Tichá, Naos, Brigova Studánka, Mračná, Potůčky, Podlesí, Stará Štola, Vřesové údolí, Athor.

Advertisement