Asterion Wiki
Advertisement

Jakkoliv je Říše Slepých bohů roztříštěným uskupením mnoha menších státečků, jeho obyvatele spojuje jednotná víra. Víra, jež pomáhá udržovat existenci dvou nejstarších božstev Asterionu.

Vznik[]

Svět se před mnoha tisíciletími zmítal v nekonečných Válkách živlů. Jeden z mocných kapitánů elementu země, Ytrrak, přišel s plánem, jak konflikt ukončit a zůstat stát nade všemi jako vítěz. Ze střípků těl Pánů živlů uhnětl sémě nového elementu - života. Jeho sestra Chmunkwa jej odnosila a ve skrytu porodila dvě bytosti, obsahující prvky všech čtyř živlů - Traanula a Akylstrí. Chmunkwa rozčílená touto herezí se své děti pokusila ve vzteku zahubit, ovšem Ytrrakovi se podařilo je uchránil.

Věk korullů a války s Běsy[]

Trvalo věky, než Traanul a Akylstrí dosáhli dospělosti a plně rozvinuli svůj potenciál.

Traanul se v dobách své největší slávy pyšnil gigantickou atletickou postavou, mohl lehce zdolávat oceány i přecházet hory. Dokázal se také proměnit v největšího orla, kterého nebe Asterionu spatřilo. Akylstrí po fyzické stránce tolik nevynikala, bohatě to ovšem vynahrazovala lstivostí a nadáním pro magii. Za většinou plánů dvojice stála právě ona. Pyšnila se také přirozenou krásou, která dokázala mnohé přimět k poslušnosti.

Se spojení obou bohů vzešla nová rasa korullů, jenž přijala své stvořitele za své bohy. Víra a uctívání se staly trvalým a důležitým zdrojem nemalé moci s jejíž pomocí Bohové postupně porazili, uvěznili, či přímo natrvalo vyhnali z Přírodní úrovně většinu živlových Běsů.

Válka s Běsy trvala několik staletí a víra v ní hrála nemalou roli, protože i Běsové brzy rozpoznali její význam a zakládali své vlastní kulty. Někteří Běsové se dokonce přidali trvale na stranu Bohů (Ogorwa, Khandur, Desrášť). Nejtemnějším obdobím, kdy víra v Bohy značně oslabila, bylo obsazení Korully Ajkuwatou, později Hurem a Saráštěm. Bohové na závěr vyšli z války jako jediní skuteční vítězové.

Střet se Sedmnáctkou[]

Korullské impérium se rozkládalo po většině Asterionského povrchu a jejich tvrdá vláda utiskovala všechny ostatní rasy v postavení otroků. Konaly se hromadné krvavé oběti Bohům, nyní známým pod jmény Torall a Kylla, jejich postavení bylo nezpochybnitelné. Víra zotročených mas ovšem směřovala jinam, toužila po hrdinech a osvoboditelích. Tehdy zasáhl Stvořitel a vyslal nově stvořený panteon Sedmnáctky na Asterion, položit základy nového věku.

Střed bohů otřásl základy světa, trval dlouho a byl velmi vyrovnaný. Jako první padla Kylla, zmrzačená magií i zbraněmi. Torall vzdoroval dlouho poté, i on ale nakonec poklesl a jeho hmotná schránka zahynula. Sedmnáctka poté zúčtovala s korully - mohutná přívalová vlna rozvalila jejich města a národ téměř přestal existovat.

Slepí bohové[]

Zatímco svět na dlouhá léta patřil Arvedanům a jejich pokračovatelům, na dálném jihu pomalu zbytky rasy korullů znovu začaly budovat základy království. Oprášili svou víru, vnutili ji rovněž všem poddaným a po staletích se jim podařilo přivést Toralla a Kyllu zpět ze Stínového světa. Nepodobali se ale příliš svému předobrazu.

Těla hrozivě zjizvená, mnohé rány neustále krvácejí. Přišli také trvale o zrak, proto se nyní nazývají Slepí bohové. Nepřicházejí již mezi věřící, místo toho se skrývají v hlubinách podzemních chodeb pod Qwergastem a promlouvají skrze vize a sny. Torall navíc ztratil příčetnost, ovládá ho pouze hněv a hlad, podněcuje korully k válčení mezi sebou. Kylla se naopak snaží napravit bratrem páchané zlo a sjednotit znepřátelené střípky rozsáhlé říše zpět ke slávě. Vybrala si za svého posla zdánlivě bezvýznamného chlapce z rodiny otroků, Kharyma.

Zdroje[]

Vzestup temných bohů

Sedmý živel

povídka Ko-ru-lla! (Zbyněk "Gilgalad" Holub) ve sborníku Zrození Modrého měsíce (Straky na vrbě 2007)

Pevnost 6/2010 - Běsové (David Rozsíval)

Advertisement