Asterion Wiki
Advertisement

Díky zákonům tvárnosti se ve vzhledu všech myslících bytostí odráží jejich činy. Dlouhodobé páchání zla, ať už divokého násilí či promyšlených úkladů vede k proměně ve skřeta.

Vznik a vzhled[]

K první historicky zaznamenané proměně ve skřeta došlo v roce -4726 k.l., stal se jím Arvedan Hianklint, bojující na straně Východní říše.

Proměna je dlouhodobý bolestivý proces. Kůže zhrubne a zrohovatí, tělo se nahrbí a zesílí, vlasy a ochlupení se ztrácí, na loktech se objevují kostěné výrůstky, ze zubů se stávají přečnívající tesáky a nehty se prodlouží do drápů. Skřet je po fyzické stránce mnohem schopnější než býval (někteří proto věří, že tvárnost takto morálně netrestá, ale jednoduše lépe adaptuje jedince pro jeho styl života).Pro úplnost je třeba zmínit, že změny mohou u zvlášť zatvrzelých jedinců pokračovat a dovést je až k podobě temného draka.

Také psychika se mění, skřeti většinou ztrácejí zábrany, chovají se velmi sobecky, nadřazeně a neváhají si uzmout, co považují za své silou. Neváhají také tvrdě soupeřit mezi sebou navzájem. Skřeti po přeměně většinou přijímají nové jméno (tvrdě až chrčivě znějící), jenž symbolizuje jejich novou životní identitu.

Skřetem se lze stát postupně, anebo je také možné přeměnu urychlit. Pro tento účel kdysi existoval lektvar, který Khar Démon nechával pít své vojáky (akceleroval ovšem stárnutí organismu, proto se dnes již nepoužívá). Místo toho existuje rituál tzv. renorské padoucnice, pomocí něhož jsou potenciální skřeti vyhledávání a přenášeni do Držav.

Postavení[]

Dnes žije na Asterionu jen pár tisícovek skřetů. Většina uznává za svého pána Khara Démona a žije v Državách nebo v zemích pod správou drakolidí, kde mohou dosáhnout nejvyššího postavení jako správci území nebo elitní vojáci. Všude jinde jimi lidé opovrhují, případně na ně přímo útočí (existují ovšem výjimky). Někteří skřeti se považují za nezávislé, velí například zbojnickým bandám nebo žijí v ústraní.

Ač se tak o skřetech často mluví, nelze je vnímat za samostatnou rasu. Pocházejí z příslušníků všech ostatních národů a existuje mezi nimi i několik skupin lišících se vzhledem. V Podmořské říši například existuje velmi početná odrůda vodních skřetů.

Ochrany a prostředky[]

Mnoho jedinců již v minulosti bádalo nad tím, jak by se dala proměna pozastavit či zcela zvrátit. Zejména nekromantům, velmi ohroženým renorskou padoucnicí, nedal tento problém spát. Existují proto ochranné amulety (třinácticípá hvězda), předměty skrývající podobu pokročilými iluzemi (Lívdův prsten) nebo dočasně působící lektvary. Vždy jde ovšem o podpůrné prostředky, získat zpět lidskou podobu se ještě žádnému skřetovi nepodařilo. A většina o to ani neusiluje.

Významní zástupci[]

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Dech draka 2/2006 - Životní příběh Khara Démona (Jan "Čenis" Galeta)

Krajiny za obzorem: Stíny jihu

Advertisement