FANDOM


Sarvaspátí je původně drámajskou bohyní stejnojmenné řeky v Državách, která byla přijata a uctívána i Duražinci. Temná desítka věří, že byla zabita, a její roli přejala Sandol Kah, avšak ve skutečnosti nikdy nezemřela, neboť se jedná jen o jednu z podob bohyně Dunril. Sarvaspátí má podobu krásné ženy s rozevlátými stříbrnými vlasy a čtyřma rukama, z jejichž dlaní vytékají jednotlivé prameny napájející Blahoslavenou dceru nebes. Jejím symbolem je říční vydra. Dnes je uctívána především západními Drámaji, u východních je její obdobou bohyně Málšmí.