FANDOM


Sarvaspátí je největší, nejvodnatější a nejdůležitější řekou Kharových držav. Její jméno pochází z drámajštiny a překládá se jako Blahoslavená dcera nebes. Pramení v Hořkých horách, protéká mimo jiné Hámatrášem, Lankárem, Taertonem a Aureneanem a vlévá se zprava do řeky Nún, díky čemuž se stává hlavním zdrojem vody pro vnitrozemské moře Tiché vody. Jejími významnými přítoky jsou Embár, Dárja a Barg.

Průběh toku Editovat

Prameny Editovat

Řeka Sarvaspátí má čtyři prameny, které se všecky sbírají pod horským ledovcem pokrývajícím jižní úbočí Kampály. Jejich jména jsou bráno od západu k východu Múní, Songu, Néva a Putrum. V místech kde jednotlivé prameny vytékají zpod ledovce jsou postaveny kapličky z rudě žíhané žuly, které zbudovali kdysi Arvedané a zasvětili je Dunril. Po několika mílích se jednotlivé bystřiny postupně stékají a tvoří vlastní tok Sarvaspátí.

Horní tok Editovat

Horní tok Sarvaspátí je úsek od vzniku jejího jednotného toku po Nunkadáru. Probíhá v délce asi 120 mil přibližně jižním směrem. V Hořkých horách sbírá množství přítoků, horských bystřin i sezónních říček sycených tajícím sněhem. Těsně předtím, než opustí hory, vlévá se do ní ledovcová řeka Embár. Po průchodu Nunkadárou vstupuje tok do podhůří.

Střední tok Editovat

Střední tok Sarvaspátí je úsek od Nunkadáry do soutoku s Dárjou v Lankáru. Probíhá v délce asi 150 mil přibližně jihovýchodním směrem. Tok řeky se zpomaluje, rozlévá se do šířky a koryto se zanáší bahnem. Z řeky vybíhá mnoho zavlažovacích kanálů, jak na východ, tak na západ. Díky některým z nich je Sarvaspátí napojena na Agren. V tomto úseku je na řece město Hámatráš a na jednom z ostrovů Velechrám Sandol Kah.

Dolní tok Editovat

Dolní tok Sarvaspátí je úsek od od soutoku s Dárjou k soutoku s Nún, dále pak pokračuje jako Nún. Probíhá v délce asi 200 mil přibližně západním směrem, za Taertonem pak dalších 100 mil severozápadně. Tok je nesmírně široký, rozlévá se až do šířky 12 mil při soutoku s Nún. Obvykle se ještě dolní rok dělí na dva úseky: v Perešváru, kde je řeka lemována širokým pruhem mokřadů, a za Perešvárem. V tomto úseku jsou na řece města Aurenean a Taerton.

Příroda Editovat