Asterion Wiki
Advertisement

Sarvaspátí je největší, nejvodnatější a nejdůležitější řekou Kharových držav. Její jméno pochází z drámajštiny a překládá se jako Blahoslavená dcera nebes. Pramení v Hořkých horách, protéká mimo jiné Hámatrášem, Lankárem, Taertonem a Aureneanem a vlévá se zprava do řeky Nún, díky čemuž se stává hlavním zdrojem vody pro vnitrozemské moře Tiché vody. Jejími významnými přítoky jsou Embár, Dárja a Barg.

Průběh toku[]

Prameny[]

Řeka Sarvaspátí má čtyři prameny, které se všecky sbírají pod horským ledovcem pokrývajícím jižní úbočí Kampály. Jejich jména jsou bráno od západu k východu Múní, Songu, Néva a Putrum. V místech kde jednotlivé prameny vytékají zpod ledovce jsou postaveny kapličky z rudě žíhané žuly, které zbudovali kdysi Arvedané a zasvětili je Dunril. Po několika mílích se jednotlivé bystřiny postupně stékají a tvoří vlastní tok Sarvaspátí.

Horní tok[]

Horní tok Sarvaspátí je úsek od vzniku jejího jednotného toku po Nunkadáru. Probíhá v délce asi 120 mil přibližně jižním směrem. V Hořkých horách sbírá množství přítoků, horských bystřin i sezónních říček sycených tajícím sněhem. Těsně předtím, než opustí hory, vlévá se do ní ledovcová řeka Embár. Po průchodu Nunkadárou vstupuje tok do podhůří.

Střední tok[]

Střední tok Sarvaspátí je úsek od Nunkadáry do soutoku s Dárjou v Lankáru. Probíhá v délce asi 150 mil přibližně jihovýchodním směrem. Tok řeky se zpomaluje, rozlévá se do šířky a koryto se zanáší bahnem. Z řeky vybíhá mnoho zavlažovacích kanálů, jak na východ, tak na západ. Díky některým z nich je Sarvaspátí napojena na Agren. V tomto úseku je na řece město Hámatráš a na jednom z ostrovů Velechrám Sandol Kah.

Dolní tok[]

Dolní tok Sarvaspátí je úsek od od soutoku s Dárjou k soutoku s Nún, dále pak pokračuje jako Nún. Probíhá v délce asi 200 mil přibližně západním směrem, za Taertonem pak dalších 100 mil severozápadně. Tok je nesmírně široký, rozlévá se až do šířky 12 mil při soutoku s Nún. Obvykle se ještě dolní rok dělí na dva úseky: v Perešváru, kde je řeka lemována širokým pruhem mokřadů, a za Perešvárem. V tomto úseku jsou na řece města Aurenean a Taerton.

Příroda[]

Advertisement