Asterion Wiki
Advertisement

Hlavní město Říše Slepých bohů, dříve známé jako Korulla. Leží jižně od Tisíce jeskyní v centrální úrodné části říše. Obývá ho v současnosti až 100 000 obyvatel, většina ovšem žije v chudobě a špíně v nuzných domcích a slumech. Vládnoucí korullové obývají obrovské kamenné paláce a chrámy.

Významná místa ve městě:

Kwyqhr - velká aréna pořádající každý den zápasy na život a na smrt

Palác věků - dominanta zdobená mnoha sochami panovníků, nachází se zde prázdný gurallův stolec

Podzemní město - spletitá síť podzemních chodeb a sálů, zde sídlí oba Slepí bohové

Zdroje[]

Sedmý živel

povídka Ko-ru-lla! (Zbyněk "Gilgalad" Holub) ve sborníku Zrození Modrého měsíce (Straky na vrbě 2007)

Advertisement