Asterion Wiki
Advertisement

Nuaklatul patří mezi nejmocnější temné bohy mimo ustálené panteony, díky stabilní základně věřících v říši Asari Kasim.

Arvedan Nianir, jak se za života jmenoval, postrádal přezíravý postoj svého národa vůči domorodým obyvatelům Asterionu a snažil se o budování dobrých vztahů. Paradoxně našel smrt právě z rukou nepřátelských domorodců. Jeho přístup ovšem inspiroval mnoho jiných, a tak vznikla sekta Děti Asterionu, uctívající Nianira jako svého boha. Roku 3243 před k.l. došla vládcům Zurku se sektou trpělivost, její členové byli vyhnáni na území Duhového pralesa. Vedeni Ardilem, vybudovali osadu Akabun a ovládli nedaleký kmen Asarijců. Tak byly položeny základy říše Asari Kasim a Nuaklatul (jméno pro Asarijce snáze vyslovitelné) se stal jejím patronem.

Nuaklatulovi kněží platí v říši mezi vládnoucí kasty a žijí ve velkém přepychu. Bůh jim dokonce umožňuje přivolávat pomocníka ze Stínového světa, myšlenkovou bytost alalaka. Ve skrytu navíc působí ještě jeho speciální služebníci, asakárové.

Víra tisíců domorodců umožnila Nuaklatulovi stvořit si hmotnou schránku v podobě obrovského alalaka. Jeho sídlem jsou jeskyně v Anaratských kopcích.

V současném konfliktu Sedmnáctky a Temné desítky zůstává bůh přísně neutrální. Jeho moc stabilně roste ruku v ruce s expanzivní politikou Asari Kasim.

Zdroje[]

Z hlubin zelené a modré

Advertisement