Asterion Wiki
Advertisement

Namiera je legendární hrdinou národa hevrenů. Narodila se na sklonku 6. století k.l. a velmi rychle si získala pověst neohrožené a statečné jezdkyně a bojovnice.

Pravou proslulost ji získala až gladiátorská aréna v Canthii, stala se její neporazitelnou šampionkou. Až do památného souboje v předvečer útoku Arvedanů na město. Dle šamanů měl být výsledek souboje proroctvím o osudu celého města. Sebevědomá Namiera vkročila do písku mezi ovace davů a proti ni stanul měňavec, bytost ze Stínového světa, již nebylo v hevrenčiných silách zranit. Souboj se protahoval, ale než mohla narůstající únava zpečetit Namieřin osud, zasáhla jiná myšlenková bytost - saheira. Namiera Sandre zmizela ze světa a stala se na dlouhá léta nedobrovolným vězněm sběratelky hrdinů. Nerozhodný souboj pak byl šamany vykládán, že vítězství bude sice dosaženo, avšak za cenu velkých obětí.

Když saheira hevrenku nakonec propustila, situace na povrchu se změnila. Hevreni byli znovu ve válce, tentokrát se skřety, a Namiera se i přes nesnášenlivost s vallerem Migolasem pustila do nových bojů. Vlastní statečnost ji vyloužila schopnost přeměny v rudého draka. Střetla se dokonce se svým bývalým druhem Chamierem, nyní temným drakem v Zurkhenových službách, a přesvědčila ho ke společné obraně Canthie před skřetí armádou.

Střetla se také v osobním souboji se Zylem v jeho trůním sálu v srdci Tisíce jeskyní a odnesla si z něj dlouhou jizvu na tváři.

V pozdějších letech se již Namiera unavena bojem stáhla do pozadí a stal se z ní strážný duch plání. Objevovala se vždy tam, kde bylo třeba pomoci a zachránila mnohé oběti válek, nehledě na rasu a národ. Dnes, po konečné porážce hevrenského národa, je její jméno spíš legendou a symbolem hrdinství. Někteří říkají, že hevrenka definitivně opustila Přírodní úroveň a podlehla volání Dračího města.

Zdroje[]

Zlatá pavučina - dobrodružství Obří jeskyně

Krajiny za obzorem: Stíny jihu

Advertisement