Asterion Wiki
Advertisement
Cizí postava
Murtis Šedý
Rasa: Arvedan (drakočlověk)
Pohlaví: muž
Povolání: theurg
Příslušnost: Kharovy državy
Výskyt: HM/ČT
Asterion

Druhým z drakolidí se stal jedinec prohnilého charakteru, ovšem dobře znalý tajemství astrálních světů.

Zrádce[]

Arvedanský theurg Murtis nikdy nepatřil mezi sympatické a oblíbené obyvatele malého města Tartilian. Vytáhlá postava, neupravené mastné řídké vlasy, vodnaté oči, příliš často nepřítomně hledící do prázdna. Odpudivý vzhled pasoval k jeho povaze. Murtis byl uvnitř zkažený, záštiplný a sobecký tvor.

Jeho hlavní předností byla vynikající znalost Stínového světa. Theurg jej často navštěvoval, paktoval se ovšem s temnými duchy a zlými myšlenkovými bytostmi, díky čemuž se na něm pomalu začínala negativně projevovat tvárnost.

Při napadení Tartilianu vojsky Východní říše se Murtis bez skrupulí přidal na stranu skřetů, ještě jim navíc pomáhal vyhledávat ukryté bohatství svých sousedů.

Kvality šedého draka[]

Brzy se začlenil do řad Kharovy armády a kombinací vlastních schopností a velké dávky patolízalství postupoval v hiearchii. Vždy se snažil zavděčit svým nadřízeným. Ze Stínového světa přinesl mnohé informace i vzácné artefakty, mimo jiné Skřetí zlobu. Dostal na starost skupinu mágů s nimiž přivolával a ovládal užitečné myšlenkové bytosti. Také pomohl pomocí run přetvořit Lienovu slavnou sekeru v ještě ničivější zbraň.

Snažil se zavděčit také Kharovi, ovšem ten na Murtise vždy pohlížel s despektem. Přesto se rozhodl učinit z něj druhého z drakolidí, nešlo ovšem o poctu jako v případě Zurkhena, nýbrž o čistý kalkul. Přeměna mohutně posílila theurgovy schopnosti, což byl žádoucí výsledek. Roku -4002 k.l. se z něj stal ošklivý drak nevýrazné šedé barvy, plně odrážející jeho duši.

Černá růže[]

Murtis ve Stínovém světě objevil tajemný artefakt jménem Černá růže, snad zhmotnění samotné smrti. Brzy nato založil stejnojmenný magický řád, jehož členové v růži v utajení zkoumali. Drakočlověk věřil, že s jeho pomocí obejde přírodní zákony a dosáhne nesmrtelnosti. Velmi dobře si hlídal jednotlivé členy řádu. Pokud by se někdo ukázal být příliš schopný a mohl by mu v budoucnu konkurovat, odeslal ho na sebevražednou misi či mu připravil nějakou ošklivou "nehodu".

Strach ze smrti mu obecně nedával spát, dobře totiž věděl s čím může za své činy ve Vnějším světě počítat. Vytvořil si proto ve Stínovém světě bezpečné útočiště, kde by mohl čekat na návrat zpět.

V posledních letech života zachytil nitky vedoucí k artefaktu Agrenská růže. Své pátrání nestihl dokončit, avšak svěřil se s ním Zanturovi Modrému a podnítil tak jeho zájem.

Smrt a co přišlo po ní[]

Murtis velel roku -2615 k.l. invazi do Bílých hor a svedl se utkal v bitvu s armádou krále Derhelma V. Pod sekerami trpaslíků našel drakočlověk svoji smrt.

Stáhl se do útočiště ve Stínovém světě, ovšem zde na něj již čekal Riam Bílý a jeho spojenci, jimž se podařilo Murtise v jeho sídle bezpečně uvěznit. Zcela ztratil spojení s okolním světem, zůstala zachována jedině vazba na mistry Černé růže. Murtis jim nadále udílel příkazy, avšak časem jeho autorita slábla. Současný velmistr Angušar Tarinaj již drakočlověka využívá jen jako zdroj vědomostí a jinak ho nerespektuje. Murtis zuří, avšak nemůže svou situaci nijak zvrátit.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Dech draka 2/2005 - Dračí odkaz (Zbyněk "Gilgalad" Holub)

Advertisement