Asterion Wiki
Advertisement

Modrý měsíc nad pouští Mar´nub autor: Roman Kýbus

Modrý měsíc je vesmírným dvojčetem Asterionu o přibližně stejné hmotnosti, společně vytváří dvojplanetu. Na nočním nebi svítí Modrý měsíc jasným modrým (po roce 860 k.l. nazelenalým) světlem. S Asterionem je trvale propojen pozůstatky mezihvězdné brány.

Obyvatelé[]

Nejznámějším měsíčním národem jsou tzv. vznešení elfové. Kulturně i technologicky velmi vyspělá rasa, která pronikla i na Asterion.

Pokud je známo, místní fauna i flóra je divoká a povětšinou životu nebezpečná. Rovněž se jak u živočichů, tak i rostlin nebývale rozvinula inteligence, většina místních druhů jsou proto nebezpeční predátoři.

Mezi nejznámější živočichy patří modří vlci, stříbrné pumy, orlovci nebo polární hadi.

Arvedanská kolonie[]

Arvedané vedení Kharem založili na Modrém měsíci svoji kolonii, jež existovala mezi roky -5010 k.l. až -4863 k.l. Hlavním centrem bylo město Loimanar, mezi další asi dvacítku menších center patřily Kharalion, Feilarin nebo Termanil. Území původně patřilo vznešeným elfům, kteří po prvotním opatrném přátelském kontaktu později změnili na expandující Arvedany názor a začali usilovat o jejich vyhlazení. Zbytky Kharových lidí uprchly pomocí meziplanetární brány na Asterion.

Thalion[]

Stín tajemství prozatím obestírá příchod Thaliona a jeho stoupenců na Lendor. Dostupné prameny naznačují, že jeho domovinou, bájným Třetím kontinentem, byl právě Modrý měsíc. Snad šlo o potomky Kharových kolonistů, ponechaných napospas, kteří dokázali nějak vyjednat příměří s elfy a přežít.

Barevná proměna[]

11. novorostu 860 k.l. prošel Modrý měsíc neznámou globální proměnou. Obyvatelé Asterionu pozorovali, jak se na noční obloze na několik minut jasně rozzářil oslepujícím světlem. Během následujících dní začal postupně rotovat. Získal znepokojivý nazelenalý odstín s občasnými vícebarevnými skvrnami. Ani moudří si nejsou jisti, k čemu vlastně na Měsíci došlo. Událost bude vykládána různými způsoby. Hlavním dozvukem 11. novorostu ovšem bude zaktivování zbytků měsíční brány a vytvoření stabilních portálů mezi ním a Asterionem.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Dech draka 2/2005 - Dračí odkaz (Zbyněk "Gilgalad" Holub)

Dech draka 2/2006 - Životní příběh Khara Démona (Jan "Čenis" Galeta)

Krajiny za obzorem: Stíny jihu (Kronika)

Advertisement