FANDOM


Šlechtický titul užívaný výhradně v království Almendor. Má stejný původ jako danérský Markrabě a původně byl udělován představitelům královské rodiny společně s některým hrabstvím. Dnes ale jeho prestiž poklesla a jedná se o dvorský titul udělovaný těm příslušníkům almendorské větve rodu er Gwendor, kteří nedosáhli na žádný jiný post. Je s ním spojena značná renta vyplácená přímo nejvyšším úřadem pro královské důchody.


Almendorští markýzové královské krve

Harodan, druhorozený syn krále Riodena II.

Firlin, prvorozený syn Baldena, knížete z Rangaroke

Firlan, dvojče předchozího

Markýz Orben