Asterion Wiki
Advertisement

Les padajících stínů je rozlehlý souvislý hvozd v centrální Taře, součást tzv. Obřího hvozdu.

Historie[]

Les padajících stínů byl za arvedanů součástí Ellionského a z menší části i Torenského knížectví. V Ellionském knížectví tvořil vlastní tzv. Lesní provincii s centrem v Gariponu. Velká část lesa byla autonomním územím pod správou dryád. Po pádu Devíti knížectví se celá oblast dostala pod vládu Kharovy říše. Postupem lendorské kolonizace Tary v 8. a 9. století královského letopočtu se vojska Kharových držav stáhla na jihovýchodní okraj lesa.

Současnost[]

Nyní je Les padajících stínů jedním velkým válečným polem. Malé, často námezdné, oddíly (tzv. komanda) zde vedou záškodnickou a partyzánskou válku. Na území si činí mocenské nároky jak Horské císařství, tak trpaslíci z Begondu a Seliaku, svobodné město Minkor, Plavena, Taros i Kharova říše. Do dění v oblasti zasahují také elfové z Červeného lesa. V Lese padajících stínů stále žijí i dryády, které se snaží udržet svou nezávislost a vyhnat ze své domoviny všechny okupanty.

Jednotlivé domény[]

  • Skřeti - Jihovýchod lesa až po okolí arvedanské silnice. Centrem je hrad Světlokaz, ochranu zajišťují desítky menších pevnůstek (např. Weraqgurd, Darršmag)

Významná místa[]

Garipon, Pětivěží, Zahrada snů, Císařský vrch, Minkor, Březno, Mostovka, Bagadžimbiri, Vysoký roh, Taros

Advertisement