Asterion Wiki
Advertisement

Kharova říše či zkráceně Državy je mocenskou doménou Khara Démona na jihu Tary, spíše než jednotným státním útvarem. Královští ji znají jako bájnou říši zla a skřetí dominium, kterým na Lendoru straší své děti, ale na Taře jsou její vlivy mnohem patrnější a stává se předmětem každodenní reality.

Historie[]

Geografické vymezení[]

Dnešním mocenským centrem Říše jsou Kharovy državy, ke kterým patří i část Obklíčených stromů a severní Bílé hory. Dále k říši patří: Rudá pole, Planina kamenů až k východnímu břehu Tichých vod, Poslední les, západní Štítové hory a skřetí dominium v Lese padajících stínů. V zóně mocenského vlivu Říše se nachází i Oyarzin, naproti tomu území pod správou drakolidí se pod ni nezahrnují. V době největšího rozmachu zabírala celou známou Taru.

Obyvatelstvo[]

Největší zastoupení mají mezi obyvateli Říše původní lidské národy Tary - Duražinci, Navadárové, Šrúové, Drámajové, Bedružárové a Šošaři. Kromě nich žijí na území říše i Andarové, Aradžijci a Vádšrové, kteří skřetí nadvládu neuznávají, nebo pouze volně. Množství Spících a Bdících otroků, které může, ale také nemusí, být srovnatelné se zbytkem obyvatelstva, je značně proměnlivé a nikdo ve skutečnosti netuší, jakého dosahuje počtu.

Advertisement