Asterion Wiki
Advertisement
Cizí postava
Khar Démon
Rasa: Arvedan
Pohlaví: muž
Povolání: vědec, šermíř, mág
Příslušnost: Kharovy državy, vlastní
Výskyt: HM/ČT
Asterion

„Možnost volby je nejstrašlivějším prokletím i nejnádhernějším požehnáním zároveň.“ Khar er Kiralon

Pokud bychom obyvatelům Asterionu položili dotaz, kdo je pro ně symbolem veškerého zla, nejčastější odpovědí by byl Khar, mnohými přezdívaný Démon. Muž, který zásadně utvářel historii celého světa a změnil jako jediný ze smrtelníků samotné zákonitosti řádu světa.

Spasitel[]

Kharův příběh začal na Arvedě, v roce -5798 k.l. se narodil jako starší syn do arvedanského rodu Kiralon. S rodiči příliš nevycházel, velkou oporou a přítelem mu vždy byl mladší bratr Lankar. Khar sám byl všestranně nadaný jejinec, který se rodí jednou za milénium. Mistrovsky ovládl každý obor, kterému se věnoval, od fyzických disciplín, přes teoretické znalosti vědy, umělecké nadání, až po umění magie. Povahově emotivní a charismatický muž, hodný následování. Ovšem také egoista, kladoucí vedle blaha ostatních vždy na první místo vlastní prospěch.

Khar se pustil do aktivního boje se zkázou, která požírala Arvedu i celou arvedanskou civilizaci. Získal mnoho stoupenců, spolupracoval s mocnými Arvedany (pozdějšími členy Sedmnáctky), nejčastěji s Haldukarem. Uprostřed vrcholícího výzkumu meziplanetárního cestování se Khar sám nakazil zkázou a poprvé zemřel.

Sám Stvořitel mu učinil nabídku stát se Aurionem, prvním v novém panteonu bohů. Nabídka obrovské moci, ve skutečnosti ortel. Khar učinil nepředstavitelné a odmítl, tím nevratně proměnil principy řádu světa a vnesl do něj možnost svobodné volby. Ve Stínovém světě Arvedy vyčkal na správný okamžik a pak pomocí svého obrazu duše posedl nové tělo a vrátil se roku -5037 k.l. zpět do života (stal se tak prvním temným duchem).

Plán evakuace byl již připraven a Khar se pasoval do role vůdce a spasitele svého národa. Jediný konkurent mu vyvstal v podobě Ertarona, nynějšího politického vůdce Arvedanů, ale přes silnou vzájemnou nevraživost se oba vůdci dohodli na rozdělení sil. Ertaron odvedl svoje věrné na Asterion, Khar velel expedici na Modrý měsíc.

Cizinec[]

Kharovi Arvedané se ocitli v podivném a nepřátelském světě. Přesto po počátečních obtížích dokázali vybudovat vlastní kolonii se centrem ve městě Loimanar. Khar měl jako přirozená autorita hlavní slovo, byť nepřijal oficiální titul a obklopil se vládnoucí radou. První roky se nesly ve znamení nadšeného průzkumu všeho neznámého, Khar se po čase plně pohroužil do vlastních výzkumu měsíční fauny a flory a o dění ztrácel přehled .

Kolonisté se brzy dostaly do kontaktu s místními rasami, především se vznešenými elfy. Národem, jenž se Arvedanům v úrovni moci zcela vyrovnal. Zprvu opatrné kontakty časem ustaly a s rozšiřováním území kolonie došlo k prvním útokům. Útokům, které vymazávaly z povrchu celá města. Khar zprvu narůstající hrozbu nevnímal. Vyburcovala ho až smrt bratra Lankara. Zaslepený bolestí a hněvem se postavil do čela protiofensivy, za cenu obrovských ztrát napadl jednu z elfských enkláv, zmocnil se mnoha artefaktů, technologií a zajatců. V těchto bojích se také poprvé vyznamenal mladík Zurkhen, Kharův pozdější nejvěrnější pobočník.

Mučením zajatců (Khar přestal brát veškeré ohledy) se dozvěděl mnohé cenné informace. Válka se přesto nedala vyhrát, postup elfů se dařilo jen zpomalit. Zbýval útěk. Protože původní hvězdná plavidla byla zničena, nechal Khar vybudovat s pomocí ukořistěných technologií vybudovat mezihvězdnou bránu. Tou zbývající Arvedané roku -4863 uprchly na Asterion. Zbývala jich pouhá desetina původního počtu, navíc se jim v patách vydala i skupina mstitelů v čele s Ugrien.

Uzurpátor[]

Ani na Asterionu ovšem nebyli přivítáni s otevřenou náručí. Arvedani vedení Ertaronem už stihli vybudovat vlastní říši s centrem v Aureanu, místní domorodé obyvatelstvo jim dobrovolně sloužilo (čehož Arvedané neváhali mnohdy zneužívat). Roku -4853 k.l. došlo k oficiálnímu vyhlášení Císařství. Ertaronova averze vůči Kharovi se znovu zažehla a rozhodl se ho a jeho věrné zcela odstavit od podílu na rozhodování.

Rok -4847 k.l. vešel do dějin jako Rok sváru. Khar ve velkém veřejném projevu odsoudil Ertarona za uzurpaci moci a za vykořisťování pohanů, ohlížel se přitom ovšem jen na svůj vlastní zájem a vědomě zasel semínko občanské války. S několika tisíci stoupenců odešel mimo hranice Císařství a vybudoval vlastní Východní říši. Prezentoval se jako spravedlivý ochránce utlačovaných, a proto se pod jeho praporce sbíhalo stále více pohanů, postupně emigrovalo také mnoho nespokojených Arvedanů. Skrytě probíhalo důkladné zbrojení do války.

První krok podnikl Khar v roce -4789 (Rok zrady). Postavil se do čela armády, jejíž jádro tvořili veteráni z Modrého měsíce a jezdci na modrých vlcích, hlavní masu pak početné šiky pohanů. Tzv. Válka rodných se táhla celých 500 let.

Tvůrce[]

Khar sice brzy dosáhl osobní pomsty na Ertaronovi, válka ovšem vlastní setrvačností stále pokračovala. Stáhl se proto opět k bádání. Jeho zájem upoutala tvárnost a možnosti její akcelerace. V řadách vojska Východní říše se začali objevovat skřeti (renorská padoucnice bylo Kharovo dílo), později také první temní draci.

Mutace živých organismů byl rovněž obor, v němž učinil veliké pokroky. Stvořil například koně ilari, ptáky harge nebo hady urapaly. Mezi jeho další projekty patřil výzkum nových typů zbraní pro svou armádu, objevy nových magických nemocí a jejich léčení nebo průzkum Stínového světa.

Roku -4252 k.l. se napříč Císařstvím nesla zvěst o Taranisovi a věštbě, že právě on má být Démonovým pokořitelem. Khar nikdy nevěřil v předurčení osudu, rozhodl se tedy Taranise vyprovokovat a urychlit jejich setkání. Pevně věřil ve vlastní síly a v účinek, jaký by Taranisova porážka měla na morálku protivníka. Podcenil ale hněv vyvolaný vraždou Firian, Taranisovi navíc skrytě pomáhala Sedmnáctka a hrdina právě uprostřed souboje získal schopnost dračí proměny. Khar v souboji podlehl a podruhé zemřel. Východní říše se po jeho smrti propadla do chaosu a první válka definitivně skončila.

Dobyvatel[]

Zatímco Khar setrvával ve Stínovém světě, Zurkhen opatroval jeho obraz duše. Po dlouhých přípravách se roku -4073 k.l. jeho pán opět vrátil do Přírodní úrovně. Brzy na to dosáhl Khar nového vrcholu své tvorby stvořením drakolidí, mimořádných jedinců obdařených schopností přeměny v draka. Lordu Zurkhenovi se dostalo cti být prvním mezi nimi a jako hrozivý černý drak řídil přípravy nové války.

-3767 k.l. začíná druhá válka s Císařstvím. Přestože během náporu Východní říše padl samotný Aurean, Arvedané již stihli kolonizovat rozsáhlé území na sever od Bílých hor a uzavřít oboustranně výhodné spojenectví s trpaslíky. Díky rozsáhlé alianci sedmi významných lordů, vedených nově navráceným Taranisem, se podařilo Město sluncí osvobodit. Mezi Taranisem a Kharem došlo -3414 k.l. ke druhému duelu, Taranis opět zvítězil, i když brzy na to sám podlehl zraněním. Zurkhen Černý na dlouho převzal Démonovu úlohu.

Vládce[]

Kharův obraz duše se ovšem díky Riamově zradě dostal do rukou Arvedanů, dlouho měnil své úkryty, až byl definitivně ztracen během Velkého zemětřesení. Khar byl díky tomu na více než 4000 let nucen přebývat ve Stínovém světě. Svůj čas zde ovšem využil k bádání, v bezpečném útočišti U´kruul. Udržoval spojení s drakolidmi a dál tahal za nitky mnohých významných událostí.

797 k.l. se náhodou keledorskému klenotníkovi dostala do rukou stará šperkovnice a nasadil si řetízek s podivným krystalem. Khar Démon se počtvrté vrátil zpět do života, byť tělo uhrovitého mladíka, které nyní obýval, rozhodně nereprezentovala jeho postavení.

Po dobu jeho nepřítomnosti se mnohé změnilo. Věk Arvedanů skončil, Lendor a části Tary nyní ovládali Královští. Mnozí drakolidé padli, další zběhli anebo už nebyla jejich loajalita tak pevná jako kdysi. Spolehlivý Zurkhen už nežil, ale dokázal pro svého pána vybudovat rozsáhlou a stabilní říši známou jako Kharovy državy. Khar se ovšem přímo do jejího čela nepostavil, spokojil se s kontrolou vládnoucích skřetích knížat a jeho zájmy veřejně zastupoval Lien Fialový. Démon se raději usídlil v klidném Paláci stínů, daleko od rušných center.

Současnost[]

První Kharovým velkým plánem, který v současnosti už přináší ovoce, byl vznik Temné desítky a rozkol v náboženské sféře Asterionu, který měl za cíl oslabit a rozdrobit síly Sedmnáctky. Khar, sám již dlouho uctívaný jako temný bůh, mohl využívat nově nabité moci a vlivu po celém světě.

Druhým významným krokem je příprava na válku s Královskými. Démon přikázal dále neustupovat a udržet stávající pozice (např. Labyrint nebo skřetí doménu v Lese padajících stínů). Již dávno mu ovšem nejde o světovládu. Skrytým motivem je uskutečnění dlouho konstruovaného rituál, jenž by měl navždy změnit samotný řád světa...

Třetí významnou činností je pokračující výzkum mutací, stále koncentrovaný na tvorbu proměněnců využitelných jako válečné zbraně.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Dech draka 2/2006 - Životní příběh Khara Démona (Jan "Čenis" Galeta)

Krajiny za obzorem: Stíny jihu

Advertisement