Asterion Wiki
Advertisement

POLOHA


Keledor, nebo také Jižní království, je země v jižní části světadílu Lendor, usazená na poloostrově mezi Morenským zálivem a zálivem Klatjeva. Uzemí je převážně rovinaté a porostlé travnatými stepmi. Na východě leží pohoří Mořany, v centrální části rozlehlý hvozd Veršiny. Největší řeky v jižním království jsou Litice, Pavra a Sokolí řeka, které zároveň tvoří západní a severní hranici země.

LIDÉ


Obyvateli Keledoru jsou převážně Královští, v menší míře i elfové a trpaslíci. Hlavním městem je Moren. Další důležitá města jsou Ervario, Gondrom, Gorliczina, Kujavy a Harmarada. V Jižním království vládnou bohatí obchodníci a zástupci měst, sdružení v takzvané Královské radě. Král (v současnosti jím je Caelad z rodu Finwaer) je toliko reprezentativní post bez faktického vlivu. Většina pravomocí šlechty byla zrušena, stejně jako jejich tituly.

ARMÁDA


Keledorská armáda je čistě profesionální. Každé město si vydržuje právo na vlastní vojsko, ale musí přispívat na armádu celostátní. Branná povinnost se neslučuje s keledorským pojetím svobody, proto se nevede.

Advertisement