Asterion Wiki
Advertisement
Myšlenková bytost
Ereian
Vyvolávací emoce: sebevědomí + láska
Výskyt: NSKBA, s.30
Asterion

Popis[]

O každém ze světlonošů lze říci, že je to nádherná bytost, jejíž pouhá přítomnost zasévá radost do srdcí všech, kdo s ní přijdou do styku. O ereianovi to platí stonásobně. Je totiž ze všech bytostí světla největší, nejmocnější a nejdokonalejší. Koluje o něm spousta legend, ty jsou však většinou smyšlené od začátku až do konce. Málokdo ví, že toto stvoření vůbec existuje, a ještě méně smrtelníků se s ním setkalo. Tedy vlastně možná se setkali s jednou z jeho částí a ani nevěděli, s kým mají tu čest. V případě ereiana jde o velmi zvláštního tvora, jehož působení je jako celek jen stěží přehlédnutelné, ale vytyčených cílů je dosahováno opatrným jednáním na mnoha různých místech současně. Avšak předtím, než budou popsány některé ze zvláštních schopností tétobytosti, bude dobré naznačit, jak vůbec vypadá. Ereian může být vysoký od jednoho do pěti metrů, jak se mu to v dané chvíli hodí. Jeho tělo je tělem člověka a tento světlonoš nemůže libovolně měnit podoby. Přesto vypadá pokaždé jinak. Může se totiž měnit podobně, jako se obyčejní lidé mění s přibývajícími lety. Jednou tedy vyhlíží jako holobradý mladík, jindy připomíná muže ve středních letech s dlouhými vlasy a plnovousem. Jistá podoba tu pořád je, ale všimne si jí pouze málokdo. I ereianovo tělo je jednou mladé a pružné, jindy staré a shrbené, podle toho, co zrovna potřebuje. Vytvořit si mávnutím ruky šaty a boty dokonale vystihující současnou podobu je pro něj hračkou. Spíše by však bylo dobré mluvit o jeho tělech a podobách v množném čísle, protože tento světlonoš dokáže to, o čem ostatní tvorové mohou jen snít. Je schopen být na mnoha místech současně.

Advertisement