Asterion Wiki
Advertisement

Elf je označení pocházející z jazyka vznešených elfů s obdobným významem jako "člověk" v obecné řeči. V nejužším významu se využívá pouze pro označení rasy vznešených elfů z Modrého měsíce, od dob Arvedanů se však běžně používá i pro původem asterionské elfy, neboli magawa (tj. lesní lid).

Advertisement