Asterion Wiki
Advertisement
Cizí postava
Drik Oranžový
Rasa: Arvedan (drakočlověk)
Pohlaví: muž
Povolání: temný druid
Příslušnost: Lesní království
Výskyt: HM/ČT
Asterion

Sedmým z drakolidí je jeden z nejproklínanějších tvorů na Asterionu. Šílený vědec a zakladatel temného druidství.

Vědecký zápal[]

Drik vyrůstal v chladném prostředí arvedanských vědeckých institucí. Od rodičů se mu nedostávalo příliš péče, jediným jejich zájmem bylo bádání, a proto i on si osvojil nezúčastněný odstup od věcí, jenž časem přerostl v bezcitnost a krutost. Sám se oddal odhalování tajemství okolního světa a svůj zájem soustředil na zákonitosti přírody, nekonečný koloběh prazákladní energie a také způsob, jak tuto energii uchopit a vytěžit.

V laboratoři na úpatí Hořkých hor prováděl pokusy na zvířatech, rostlinách, později i na lidech. Etické normy vnímal jako zbytečně omezující pouta. Vědcova reputace se časem donesla až k uším Khara Démona. Jejich zájmy se v mnohém shodovaly, nalezli proto společnou řeč. Ovšem Drik odmítl vstoupit do Démonových služeb, navzdory příslibům netušených možností. Chtěl zůstat nestranný v probíhajícím konfliktu. Byl přesto unesen do Východní říše.

Oranžový drak[]

Roku -3772 k.l. prodělal Drik proměnu v oranžového drakočlověka. Zůstal mu vzhled starého muže, ale vitalitou nyní předčil mladíky. Přetavena byla hlavně jeho psychika. Bezcitnost se přetavila v bestialitu, vybíjenou občas na zajatcích. Odpor projevovaný při přijímání dračího rozměru časem postupně vedl k rozpolcení osobnosti, extrémním výkyvům nálad a stupňujícím se záchvatům šílenství.

Ostatní drakolidé se Drika pro jeho povahu vesměs stranili či přímo štítili, jediný Zurkhen s ním komunikoval častěji. Khar Drikovi nyní umožnil rozšířit pole bádání a poskytl prostředky i subjekty z řad zajatců. Pokusy na živých tvorech často otřásly svou krutostí i otrlými skřety.

Pán Jižního hvozdu[]

Na svých cestách se Drik seznámil s řádem Starých druidů, praotců druidství, jenž se své umění učili od dryád a jiných přírodních národů. Na Asterionu nebylo lepších znalců salové magie. Drik přišel do jejich domova, Svatyně přírody v Jižním hvozdu, s maskou pokory. Kál se ze svých zlých činů a hledal lék na svou vynucenou proměnu. Získal přístup do nitra hvozdu a hltal střípky učení, které mu druidi byli ochotní poskytnout. Ve skrytu ovšem přesvědčoval některé další žáky, že o pravou moc nemusí přírodu prosit. Vše vyvrcholilo na shromáždění ve Svatyni, při kterém Drik v dračí podobě a jeho věrní zmasakrovali většinu Starých druidů. Přežilo jen několik málo jedinců (např. Wankuzar, Muskar, Behiara). Drik poté vyrval ze srdce nejstaršího dubu svou Krvavou hůl. Moc přírody mu pomohla obnovit vzhled mladého muže s pohlednou tváří, magie mu přebarvila vlasy do odstínu zralého pomeranče.

Držel nyní v rukou moc nad celým Jižním hvozdem. Učinil z něj své výsadní panství, byť formálně podřízené Kharovým državám (takzvané Lesní království), a proměnil jej k obrazu svému. Stromy pokroucených tvarů, masožravé květiny barvy krve, zvířata deformovaná, dravá a agresivní. Také lesní národy se staly předmětem jeho pokusů. Krev lesarů byla smíšena s hadí, vznikla tak zvláštní rasa oddaná svému pánu. Z jejich řad se nejčastěji rekrutují assasini a špioni tajné organizace Mlha.

Zvlášť temný osud potkal dryády. Drakočlověk zkoumal, jak se zásahy do jejich gagudu projevují na nich samotných. Většina dryád skončila svůj život v bolestech. Padesát nejodolnějších pokřivil do té míry, že se z nich staly na slovo poslušné služebnice.

Z lesního království se také stalo centrum pro výcvik temných druidů. Jejich členové, bez výjimek skřeti, zotročili většinu místních salů. V podobných podmínkách se přirozeně nebývale dařilo myšlenovým bytostem temné strany. Zejména zlobři zde našli vhodné útočiště. Podařilo se do Přírodní úrovně rovněž přivést pokřivené formy jiných tvorů, mezi nimi vynikal krvavý jednorožec Tagran.

Do hlubin šílenství[]

Drik se stále ještě účastnil vojenských kampaní. Přijal úkol podrobit si území skřítků ve Zlatém lese, ovšem selhal. Neproniknutelná obrana, partyzánský způsob boje a přízeň salů, to vše si vybíralo tvrdou daň na životech Drikových mužů. Snažil se vysílat do lesa komanda svých druidů, pomocí lesarů vyhledávat a zabíjet šedé skřítky, ale ducha malého národa se mu zlomit nepodařilo. Roku -855 přišel rozkaz ke stažení a přesunu bojů na Lendor. Drikova frustrace tehdy dosáhla vrcholu a šílenství propuklo naplno. V dračí podobě zmasakroval většinu vlastního ležení a utopil jen v řece krve. Již nikdy poté jej Khar a drakolidé nenechali velet a raději ho ponechali v izolaci Lesního království.

Kámen života[]

Jedním ze Stvořených artefaktů byl podle pověstí smaragd dávající svému nositeli plnou moc nad pátým živlem. Drik po Kameni života dlouho neúspěšně pátral. Býval v držení Starých druidů, ale ti mu nikdy neprozradili jeho úkryt, přesto že je kvůli tomu lovil po celém Asterionu. Druidi se ho rovněž pokoušeli získat, vyslali proto do Jižního hvozdu Xintru, nejmocnější mágu své doby, a její žáky. Výprava skončila zradou a katastrofou, podařilo se vyváznout jen hrstce (mezi jinými i mladému Alwarinovi). Xintra se pro své přátele obětovala a skončila v Drikových mučírnách. Zakusila obrovskou bolest, nikdy se ovšem nenechala plně zlomit a podařilo se jí uprchnout. Kámen života se opravdu dostal do jejího držení, souboj Xintry a oranžového draka proto skončil nerozhodně a vyčerpaní, zkrvavení soupeři se stáhli do svých pevností. V sousedním Smutném hvozdu Drikovi vyrostl mocný nepřítel.

Současnost a budoucnost[]

Drik je nadále aktivní, vysílá své agenty po mnoha koutů Tary a stále pátrá po mnohých zdrojích moci. Nadále zůstává trnem v oku mnoha skupinám i národům se silným vztahem k přírodě (např. Bratrstvo dlouhých kápí). V posledních letech se dostal do konfliktu s elfy z Červeného lesa. Na Platanový háji roku 851 k.l. zaútočilo několik jeho agentů a otrávilo staleté stromy. Odpovědí byla velká trestná výprava elfů, podpořená subotamskými mnichy, do Jižního hvozdu jež zahubilo mnoho Drikových služebníků včetně mocného Tagrana.

Hlavním záměrem drakočlověka je nyní pokus přivolat a ovládnout jednu z nejmocnějších myšlenkových bytostí vládnoucích celému lesnímu ekosystému, podobně jako je tomu u Mwan´durangy z Mar´nub. Nakonec se mu to podaří, za nářku stovek umírajících zajatců, uprostřed epicentra záporných emocí vstoupí do Přírodní úrovně Moág. Drik si sám nebude kvůli své choré mysli jist tím, co vlastně ze Stínového světa přivedl. A to se mu stane osudným. Drakočlověk ji nedokáže ovládnou, pouze částečně uspat. Sám zcela vysílený najde útočiště ve staré Svatyni přírody a zde si Jižní hvozd vezme zpět, co mu vždy patřilo. Drik i se svou Krvavou holí vrostou do posvátného dubu, duch lesa bude dlouhá léta odčerpávat z jeho těla všechnu ukradenou energii. A Drikova mysl bude dlouhé věky trpět za všechny své zločiny.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Dech draka 5/2003 - Drik Oranžový (Zbyněk "Gilgalad" Holub)

Obloha z listí a drahokamů

Za závojem stínů

kniha Cesty snů - Jan "Čenis" Galeta, Zbyněk "Gilgalad Holub (Zoner Press 2010)

Advertisement