Asterion Wiki
Advertisement

Drakolidé jsou nejmocnější a nejobávanější služebníci Khara Démona.

Historie vzniku[]

Khar se rozhodl vytvořit drakolidi poté, co viděl draky vzniklé na základě tvárnosti, a zatoužil po tom, aby jeho vojevůdci měli také možnost brát na sebe podle potřeby dračí podobu. Zlou tvárností toho dosáhnout nemohl, protože pouze draci strany dobra mají právo výběru, kterou formu těla chtějí v daný okamžik nést. Po mnoha letech bádání se mu podařilo přijít na způsob, jak toho docílit pomocí mutací. Prvním drakočlověkem se stal Kharův věrný arvedanský pobočník Zurkhen, nyní znám jako Zurkhen Černý. Následně Khar transformoval dalších pět drakolidí. Pak Khar usoudil, že šestice by měla být dostatečným počtem pro řízení jeho armád, nehledě na to, že přeměny ho čím dál tím víc vyčerpávaly.

Po dvou stech letech ale došlo ke zvratu v poměru sil na Asterionu, protože na povrchu se objevili trpaslíci a uzavřeli s Arvedany spojenectví. Proto se Khar rozhodl vyrobit si dalších šest drakolidí a tím jejich počet zvýšit na celkových dvanáct. Po přeměně devátého Zyla ale Khar pocítil, že mu síly provádět tyto transformace postupně slábnou, nyní se již zdála být téměř vyčerpána. Byl donucen změnit své plány a završit celé své dílo Riamem Bílým, takže dva duhoví drakolidé, kteří měli být jeho pýchou, nakonec nevznikli.

Schopnosti[]

Krom výhody dračího těla transformace umocnila stávající schopnosti vybraných Arvedanů. Po fyzické stránce získali nepřirozenou vitalitu a téměř se zastavilo jejich stárnutí. Značně se posílili a rozšířili jejich přirozené vlohy (např. válečnické umění u Liena, psionika u Zantura, theurgie u Murtise). Díky dlouhému životu mnoho z nich ovládlo alespoň základy vícero povolání, většina také uměla v různé míře a podobě využívat magii.

Po psychické stránce se mutace na každém drakočlověku projevila trochu jinak. Měla zvýraznit a nade vše postavit loajalitu vůči Kharovi, což se ovšem s postupujícím ubýváním Démonových sil vytrácelo (u některých se svéhlavost a vlastní vůle postupem času stále více - Orist, Zantur, někteří zcela odpadli - Zyl, Riam, jiní ctili věrnost až za hrob - Zurkhen, Lien, další se z pout snažili osvobodit marně - Kirbeg, Turgul). Zásadním se také ukázalo sladění vlastní osobnosti s temnou dračí složkou - jedincům se silnou vůlí se to podařilo (Zurkhen, Zantur), u jiných to mohlo postupně vést až ke schizofrenii a šílenství (Drik, Zyl). To v mnohém záviselo na tom, zda proměnu podstoupili dobrovolně, nebo jako zajatci z donucení.

Drakolidé[]

  1. Zurkhen Černý
  2. Murtis Šedý
  3. Lien Fialový
  4. Zantur Modrý
  5. Kirbeg Žlutý
  6. Orist Zelený
  7. Drik Oranžový
  8. Turgul Hnědý
  9. Zyl Červený
  10. Riam Bílý

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Advertisement