FANDOM


Drakolidé jsou nejobávanější služebníci Khara Démona.

Historie vzniku drakolidí Editovat

Khar se rozhodl vytvořit drakolidi poté, co viděl draky vzniklé na základě tvárnosti a zatoužil po tom, aby jeho vojevůdci měli také možnost brát na sebe podle potřeby podobu draka. Tvárností toho nemohl dosáhnout, protože pouze draci strany dobra mají právo výběru, kterou formu těla chtějí v daný okamžik nést. Po mnoha letech bádání se mu podařilo přijít na způsob, jak docílit této přeměny. Prvním drakočlověkem se stal Kharův věrný arvedanský pobočník Zurkhena. Stal se z něj Zurkhen Černý a získal schopnost proměnit se na draka černé barvy. Následně Khar transformoval pět drakolidí. Pak Khar usoudil, že šest drakolidí by mělo být dostatečným počtem pro řízení jeho armád, nehledě na to, že přeměny ho čím dál tím víc vyčerpávaly. Po dvou stech letech ale došlo ke zvratu v poměru sil na Asterionu, protože na povrchu se objevili trpaslíci a postavili se do boje na stranu Arvedanů. Proto se Khar rozhodl vyrobit si dalších šest drakolidí a tím jejich počet zvýšit na celkových dvanáct. Po přeměně Zyla ale Khar pocítil, že jeho síla provádět tyto transformace postupně slábne a nyní se již zdála být téměř vyčerpána. Byl donucen změnit své plány a završit celé své dílo Riamem Bílým, takže dva duhoví drakolidé, kteří měli být jeho pýchou, nakonec nevznikli.

Drakolidé Editovat