Asterion Wiki
Advertisement

Bytosti Přírodní úrovně nadané svobodnou vůlí a rozumem mohou na cestě tvárnosti postoupit až na samý vrchol a získat nejvyšší dar, schopnost proměny v draka. Nevratná dračí podoba je zároveň trestem pro ty, kteří se řádu světa vědomě protivili. Oba tyto stavy jsou velice vzácné a přináší s sebou krom značného nárůstu moci i komplexní životní proměnu. Spekuluje se, že obě formy lze zvrátit, ale zatím pro to chybí dostatek dokladů.

Dobří draci[]

Dračího stupně tvárnosti zpravidla dosahují hrdinové vynikající některým ušlechtilým osobnostním rysem. Daná ctnost také určuje barvu jejich nového těla, např statečnost symbolizuje rudá, moudrost žlutá, víru modrá apod. Nejvyšší místo zaujímá drak bílý, jenž ztělesňuje všechny ctnosti, takový jedinec se ovšem objevuje nejvýše jednou za 100 let.

Draci dobra budí dojem impozantnosti a síly, jejich přítomnost pozvedá ducha a přináší naději. Spolu se schopností proměny získávají krom znatelného navýšení vlastních sil i mnohonásobně delší život, než na který by měli mít nárok. V současnosti žije několik desítek dobrých draků, roztroušeno po všech koutech Asterionu. Pokud je nepotká násilná smrt, zpravidla neumírají stářím, ale postupně podlehnou volání Dračího města, zvláštního místa ve Stínovém světě, kam se nakonec odeberou.

Doposud zmínění draci dobra:

Temní draci[]

Ti, kteří se nezaleknou vlastní transformace ve skřeta, naopak své zlé skutky dále stupňují, mohou sledovat pokračující tělesné proměny. Na konci této cesty je čeká trvalá proměna v rohatou okřídlenou bestii, mocnou a obávanou. Zlých draků vznikalo vždy násobně více než dobrých, cesta zla je přece jen mnohem snazší a lákavější. Existuje celá řada barevných variant draků. Král ovšem může být pouze jeden - černý drak, ztělesnění zákonného zla.

Temní draci žijí zpravidla na okraji společnosti, kde v klidu osnují své plány, případně dožívají svá dobrodružná léta (temní draci umírají stářím, volání Dračího města neuslyší nikdy). Někteří také vystupují v roli vládců menších společenstev či národů. Temní draci se přirozeně nejvíce koncentrují v Kharových državách, kde mají privilegované postavení.

Doposud zmínění temní draci:

Drakolidé[]

Speciálním fenoménem je desítka uměle stvořených drakolidí. Jejím tvůrcem nebyl nikdo mocnější než Khar Démon a ani on neměl dost sil, aby získal neochvějně loajální pobočníky a generály svých jednotek (zcela zběhli Riam a Zyl, také většina ostatních začala časem sledovat vlastní plány). Drakolidé oplývají všemi výhodami světlých draků - tj kontrolovanou proměnou, navýšením moci a zastavením stárnutí. Čtyři drakolidé byli zabiti ve válečných konfliktech minulosti, šest je v současnosti stále naživu.

Myšlenkové bytosti[]

Také některé myšlenkové bytosti se světlé i temné strany Stínového světa přijímají podobu draka. Patří zpravidla mezi nejmocnější druhy.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Advertisement