Asterion Wiki
Advertisement

Modrý měsíc je s Asterionem trvale propojen pomocí meziplanetární brány, zhotovené Arvedany při jejich útěku před drtivým tlakem vznešených elfů.

Měla podobu dlouhé cesty z obou stran lemované řadou soch měsíčních tvorů a myšlenkových bytostí. V důsledku střetu vznešených elfů pod vedením pomstychtivé Ugrien a Arvedanů císaře Ertarona došlo k nevratnému poškození brány. Její části se postupně dostaly do oběhu jako cenné upomínky minulosti a dnes se nachází roztroušené po různých koutech světa. Zbytky vznešených elfů po nich nadále pátrají, stejně tak Kharovi agenti.

Po roce 860 k.l. a "přebarvení" Měsíce začaly být části brány opět aktivní a staly se centry obousměrných portálů. Těmi se začala šířit nebezpečná měsíční fauna a vegetace, jež zcela ovládla a transformovala některé regiony. Proti jejímu šíření zatím nepomáhá nic jiného než ocel a oheň. Největšího, byť dočasného úspěchu dosáhly přímé zásahy bohyně Alcaril a jejích kněžích.

Součásti brány[]

  • Portál - Stále existuje původní portál, kterým Arvedané prošli během svého útěku. Má podobu obrovského vodního víru uprostřed Thalionova oceánu. Tuto bránu naposledy použil Thalion Sjednotitel.
  • Socha draka - Stojí v Minkoru na náměstí Aubrie Hadrugi. K aktivování brány došlo nedlouho po dobytí města Plaveňany. Agresivní měsíční divočina nakonec ovládla celé město, donutila všechny obyvatele i okupanty k odchodu a způsobila smrt Avuašarta. Fauna se v následujících letech rozrůstá podél toku Ellionu.
  • Socha modrého vlka - Leží na dně jezera Khún ve Ztracené zemí. Po aktivaci krom ostatních průvodních jevů způsobila také přebarvení jezerních vod na rudo a proměnu tamního koloběhu reinkarnace.
  • Socha polárního hada - Způsobovala dlouhá léta nezvyklé mrazivé mikroklima na dně rokle Kurkam Bejára v Šakkánu. Než stačila ohrozit životy tamních Navadárů, uzavřel ji mocným kouzlem probuzený Dajáréva.
  • Socha vznešeného elfa - Sloužila jako modla v Říši Slepých bohů. Expanze měsíční krajiny byla zprvu vysvětlována jako požehnání Slepých bohů, když ale korullové poznali jaké nebezpeční skutečně představuje, pustili se do vyhlazovací kampaně.
  • Socha orlovce - Ukryta ve starém arvedanském chrámu na dně močálu v oblasti Neviditelných ostrovů v Zelených bažinách. Dlouho po ní neúspěšně pátral tým Kharových nočních stínů. Po své aktivaci pohltila velkou část bažin a dokonce i trpaličí město Kraz. Zbytky národa hyassa prošly portálem a vrátili se jako tzv. měsíční emisaři. V měsíční krajině také našla azyl skupina zdivočelých upírů, po jejichž stopách se vydali lovci Osmnáctky. V současnosti se expanzi snaží bránit kněží boha Faerona.
  • Socha hřebce - Nachází se v pohoří Sokoliny v jihovýchodním Keledoru. Rozsáhlá expanze měsíční krajiny zde přeruší probíhající válku mezi Zářnou krajinou a Plavenou. Zcela pohlcena jsou keledorské města Levořečí a Kujavy, v současnosti se do citelného nebezpečí dostává samotné město Plavena.

Zdroje[]

Hlavní modul/Čas temna

Krajiny za obzorem: Stíny jihu (Kronika)

Krajiny za obzorem 2: Sarindarské výsostné vody (Kronika)

Advertisement