Asterion Wiki
Advertisement

Pastevecký národ, který byl Kharem z původního území vytlačen na území, které dnes nazývají Mahampharavašta - Pahorkatina Letícího tygra. Jsou to výborní lovci, bývají vysocí a snědí, a jejich národ dlouhodobě vede guerrilu proti Kharovým državám. V jejich skalnaté pahorkatině je obtížné se zorientovat, a proto je to ideální místo pro pasti a přepady. Neváhají přepadnout ani Taroské osadníky. Jejich největším městem je Rampadan, skalní pevnost, kde stojí velký chrám Pharavašty, Letícího tygra. Tento bůh je ve skutečnosti Siomen, kterému se tento nespoutaný národ zalíbil. Stříbrné tygry Bedružárové také chovají, jedná se o tygry zhruba 1,5 větší než normální tygry.

Bedružárové mají spojence v Zylovi a jeho armádách v Tisíci jeskyních - Jejich společným nepřítelem je Kharova říše. Té Bedružárové aktivně škodí, často pomocí sebevražedných komand. Někteří z jejich knězů dokážou ovládat vítr, další dokážou pokládat bohu otázky. Bedružárům vládne volený král, není to ale dedičná pozice, a protože se obvykle účastní těch nejnebezpečnějších bojů, vládne běžně tak rok. Podle šátků, které nosí, se dá odhadnout jednotlivcova pozice: Červené mají běžní válečníci, černé nejlepší válečníci, bílé nosí kněží.

Advertisement