Asterion Wiki
Advertisement

Pravěká epocha vývoje Asterionu je známa jako Války živlů, které formovaly povrch světa. Vše skončilo zrozením nového elementu, života, který si ostatní živly podmanil a ovládl celou planetu. Některé mocné živlové bytosti ovšem neodešly do Stínového světa, dál tvrdošíjně bojovaly v Přírodní úrovni za své pány anebo rozpoznaly výhody, které jim skýtala nezávislá existence.

Mnozí z bytostí, označovaných souhrnně jako Běsové, využili k posílení své existence víru smrtelných tvorů a shromáždili okolo sebe početné kulty (podobně jako temní bohové). Jako jejich úhlavní nepřátelé proti nim stanula nejvyšší stvoření života - bohové Traanul (Torall) a Akylstrí (Kylla) a jejich potomci, korullové.

14 nejmocnějších Běsů:

Většina Běsů byla postupně spoutána, zabita v Přírodní úrovni nebo oslabena natolik, aby nepředstavovala hrozbu.

V 9. století k.l. se ovšem mnozí po staletích probouzejí a pokoušejí se o návrat...

Zdroje[]

Pevnost 6/2010 - Běsové (David Rozsíval)

Advertisement