Asterion Wiki
Advertisement
Asterionská rasa
Arvedané
Ve vlastním jazyce: ?
Dominia: -
Státní celky: -
Výška: 150-200 cm
Váha: 50-100 kg
Dospělost: 30 let
Stáří: 500 let
Délka života: 800 let
Další informace: CT
Asterion

Arvedané jsou dnes již spíše postavami z legend a historie než skutečným národem.

Historie[]

Příchod na Asterion a Císařství[]

Arvendané dorazili na Asterion ze své původní planety Arvedy, která z dnes neznámého důvodu podlehla zkáze. Jejich příchodem začínají známé dějiny (začíná se počítat tzv. starý letopočet). V prvních letech je založeno arvedanské Císařství, o něco později propukla vleklá válka mezi Arvedany a Kharem Démonem. Přestože byl Khar dvakrát zabit Taranisem, válka pokračovala díky jeho služebníkům – drakolidem. Někdy začátkem třetího tisíciletí bylo definitivně dobyto hlavní město Císařství Aurean a první velká říše Arvedanů na Asterionu zanikla.


Devět knížectví[]

Již v době, kdy byla Kharova hrozba velmi akutní, začali Arvedané osidlovat území dnešní Tary. Postupně zde vzniklo Devět knížectví. Bohužel ani spojenectví s trpaslíky a později s elfy nezabránilo pádu těchto knížectví (viz Bitva pěti mečů). Začátkem druhého tisíciletí před k. l. leželo všech Devět knížectví v troskách. V Roce záchrany rozpoutali Arvedané, pod vedením Narian prchající před Kharovými skřety, ničivé kouzlo, které původně celistvý kontinent rozdělilo na dva, jižní Taru a severní Lendor. Tato událost je známá jako Velké zemětřesení.


Eldebranská říše a Velké království[]

Takřka okamžitě po vstupu přeživších Arvedanů na Lendor začaly potyčky mezi nimi a lidskými kmeny. Tato vleklá válka byla zažehnána založením Eldebranské říše, společného státu Arvedanů, lidí a elfů. Arvedané se začali mísit s pohany a jejich rasa pomalu splývala s lidmi. Ani Eldebran neměl věčné trvání, pod náporem vojsk drakolidí zpoza moře a kvůli vnitřním sporům se rozpadl na stovky státečků.


Thalion a Velké království[]

V hodině dvanácté, když se zdálo, že síly zla zvítězí, připlul se svým lidem ze Třetího kontinentu Thalion, čistokrevný Arvedan. Stanul na straně lidí a Arvedanů; nad skřetími vojsky se mu podařilo zvítězit. Na troskách Eldebranu založil Velké království. Tou chvíli se začíná počítat královský letopočet (k.l.). Od Thaliona a jeho souputníků se pak odvozují všechny královské a arvedanské šlechtické rody královských.

Současnost[]

Arvedanský národ je dnes jen vzpomínkou. V některých lidech ovšem stále koluje jejich zředěná krev. Čistokrevných Arvedanů žije na Asterionu nemnoho, většinou se jedná o mocné bytosti, jakými jsou třeba drakolidé. Zbytky Arvedanského národa možná přežívají na bájném Třetím kontinentě.

Advertisement