FANDOM


Arveda byla původní domovina Arvedanů. Jedná se o další planetu asterionského systému. Arveda podlehla zkáze, která měla přímou spojistost s Arvedany. Ti se rozhodli umírající planetu opustit. Učinili tak ve dvou proudech, první vedl budoucí první císař Ertaron a směřoval na Asterion, druhý proud v čele s Kharem měl svůj cíl na Modrém měsíci.