Asterion Wiki
Advertisement

Albireo, známé taky jako Město bílého mramoru, je největším a nejdůležitějším sídlištěm královských na Taře. Leží na soutoku Královské a Měsíční řeky. Albireo je hlavním město Tarského království.

Znak Albirea

Historie a současnost[]

Albireo bylo založeno roku – 3384 Arvedany, kteří nové město pojmenovali Nienhiron. Město bylo v době pádu Rubiského knížectví dobyto skřetími vojsky a jeho obyvatelstvo vyvražděno. Na jeho troskách bylo roku 756 vystavěno Albireo, které zprvopočátku sloužilo jako vojenské středisko pro další průzkum a kolonizaci budoucí Východní dálavy. Roku 839 se stalo centrem rebelie proti almendorskému králi a jeho vládě. Vzbouřencům v čele s Orlími poutníky se podařilo porazit vojsko tehdejšího guvernéra Východní dálavy Denfela a roku 840 byla vyhlášena nezávislost Albirea a přilehlých osad na almendorské kolonii. Tento svaz známý jako Svobodná města vydržel jen 10 let. Po jejich porážce v roce 850 bylo Albireo opět centrem Východní dálavy.

V roce 857 se stalo hlavním městem nově vzniklého Tarského království.


Popis města[]

Mapa Albirea

Mapa Albirea - náhlad z vrchu.jpeg
Albireo - 845- pohled shora.jpg

Půdorys má přibližně tvar trojúhelníka a celé město je možno považovat za zahradní, neboť mezi domy se nachází mnoho zeleně a mnohde chybí klasické ulice. Architektura Albirea je odvozena od staveb Arvedanů, ty připomínají (s trochou představivosti) kombinaci pozemské antické, egyptské a mezopotámské architektury.

Lorduv palác

Město je rozděleno na šest čtvrtí. Tou největší je Zlatá čtvrť, plná honosných paláců a rezidencí, je domovem těch nejbohatších lidí v Albireu. Ve Vnitřní čtvrti zase naleznete většinu řemeslníků a menších obchodníků. Přístavní čtvrť z největší části zabírá říční přístaviště, loděnice a sklady. Východní čtvrť byla vždy největším semeništěm zločinu ve městě. A i když už čtvrť není jen místem polorozpadlých ruin, platí, že jen blázen by zde vystavoval na odiv své bohatství. Malá čtvrť je domovem pro ty, kdo chtějí utéci od shonu a hluku zbytku města. Svůj domov zde nalezlo mnoho magiků, filozofů a badatelů. Nejmladší ze všech čtvrtí je sarindarská obchodní kolonie, která byla vybudována jen před několika lety mimo původní hradby.Významná místa[]

Hlavní tempnou města je padesát metrů široká Zlatá promenáda, procházející všemi čtvrtěmi. Ulice je vystavěna z bílého mramoru a nacházejí se zde nejhonosnější obchody a domy.

Mezi nejdůležitější stavby patří rozhodně Alberijský palác, sídlo krále a jeho dvora, se svou Slonovinovou věží, která je vidět na kilometry daleko. Albireo je také sídlo dvou významných univerzit, kterými jsou Bardská akademie ve Zlaté čtvrti a Univerzita magie, která sídlí v Malé čtvrti.

V roce 852 byla ve městě také vystavěna diaspora pouštních elfů.

Zmínky a informace[]

Kanonické

Dálavy, str. 7 a násl. (rok 845 k.l.)

Čas temna, 10, 20, 21, 38, 51, 55, 76, 78, 79, 100 – 104, 106, 118, 119, 121, 122, 126, 128, 131, 134, 138–140, 144, 146, 148, 149 (rok 856 k.l.)

Zlatá pavučina, str. 23 - Albirijské trhy


Dech draka

Historie Albirea - článek o metropoli Východní dálavy, Dech draka 1/2002; Zdeněk Beneš (celý článek)

Advertisement