Asterion Wiki
Advertisement

Ajkuwata, Vír zloby, neměla v konfliktu živlových Běsů s korullskými bohy problémy opakovaně měnit strany. Ze začátku byla jako mnoho jiných bytostí elementů věrna pouze svému živlu, později s rozvojem vlastního kultu se více a více začala chovat jako temní bohové.

Zprvu se stala členkou Akcharášťovy tajné aliance vodních Běsů, ovšem sama vyzradila jeho plány bohům. V nastálé občanské válce pomohla Akcharáště porazit, vzápětí ale zaútočila na osamocenou a oslabenou Akylstrí. Bohyně prchla a Ajkuwata se zmocnila hlavního města Korully. To podnítilo k aktivitě i zbylé svobodné Běsy - Chmunkwu, Saráště, Haštera a Hura, následná doba je proto plná drancování a bojů. Běsové nikdy nebyli ochotni se proti korullským bohům sjednotit, každý již sledoval své vlastní cíle.

Hur Ajkuwatu připravil o Korullu, Sarášť ji brzy na to chytil a vydal Traanulovi. Spoutanou mocnými kouzly byla uvrhnuta do jícnu aktivní sopky. O jejím dalším osudu se neví. Je možné, že zcela vyčerpaná odešla do Stínového světa. Znepojivější možností je, že během Velkého zemětřesení skončilo její vězení na mořském dně a Běs již staletí tiše nabírá síly...

Zdroje[]

Pevnost 6/2010 - Běsové (David Rozsíval)

Advertisement