Advertisement

Tajemná říše korullů na dálném jihu Tary, kterou zatím navštívilo jen málo cestovatelů. Nikdy nešlo o jednotné království, ale o soustavu drobných území pod správou lokálních vládců, často ve válce mezi sebou navzájem. Jediným pojítkem je proto silná víra v Toralla a Kyllu, zmrzačené Slepé bohy.

Historie

Základy říše byly položeny během válek s Devíti knížectvími. Drakočlověk Zurkhen založil jako předmostí pro invazi za Bílé hory tzv. Černou říši. Na jeho straně stanuly i zbytky korullského národa a za jejich pomoc jim drakočlověk nakonec území říše přenechal, když se jeho armády přesunuly dále na sever.

Korullové se staly hegemony celého území, ostatní rasy (zejména lidé) jim byly zcela podřízeny. Obnovili své dávné město Korulla, nyní nazývané Qwergast, a pokoušeli se oživit i dávné tradice své rasy - především specifické formy magie a náboženství. Díky víře rozšířené mezi ovládanými masami se podařilo přivést Toralla a Kyllu zpět na Asterion, byť ve velmi oslabeném a pokřiveném stavu.

Nepříjemný soused vyrostl korullům na nehlídaném východě, kde okolo jezera Yrakan vzniklo Umrlčí království nekromantů. Bylo svedeno několik válek, v roce 214 před k.l. byl obléhán samotný Qwergast, nekromanti se ale byli vždy nuceni nakonec stáhnout (mimo jiné také díky světlonošům z Braghiny). Kořistnické výpravy na území říše ovšem nekromanti pořádají stále, je to pro ně výhodný zdroj suroviny a otroků.

Vláda

Říši Slepých bohů zpočátku vládli korullští císaři (tzv. gurallové). Poslední z nich ovšem zahynul za velké války s nekromanty a trůn zůstal od té doby prázdný. Vládci jednotlivých území často válčí mezi sebou nebo se svými sousedy - krom nekromantů také s Dračím královstvím nebo Kharovými državami.

V současné době ovšem stoupá hvězda korulla Kyrala z Takalova rodu. Ambiciózní muž je hlavním aspirantem na gurallův stolec. Ovládl západ říše a připravuje se na válku se Vzbouřenými královstvími.

Rovněž se ale mezi obyvateli šíří zvěst, že trůn náleží pouze tomu, koho vyvolí sami Slepí bohové. Snad dokonce jednomu ze zapomenutých příbuzných korullů z dalekého severu Lendoru...

Topografie

Říše se rozkládá převážně v mírném až chladném podnebním pásu. Na severu její hranice vymezuje pás pohoří (Nedostupné hory, Tisíce jeskyní, Mrazivé štíty a Bílé hory), na jihu v osídlení pomalu ubývá v hustých jehličnatých lesích, směrem k jižnímu pólu přecházejících v stepní tundru.

Centrální nejosídlenější oblast říše okolo hlavního města Qwergast leží jižně od Tisíce jeskyní a je jako jediná vhodnější pro rozsáhlejší zemědělství.

Některé další významné provincie západní části:

  • Thavtora - Leží při západním pobřeží, zvrásněném tisíci hlubokými fjordy. K mořeplavbě je tento kraj nevhodný, korullové obecně chovají moře díky své minulosti ve velké bázni.
  • Súfida - V podhůří Tisíce jeskyní.
  • Ajolla - Jižně od Qwergastu.
  • Kylrafata - Východní provincie na hranicích Slinos Mlači.

Úzký pás nezaledněné země (Weqllygar) spojuje západní a východní část říše. Východ zahrnuje hlavně úrodné povodí Siorvýny, Darúku a písčité pobřeží, vhodné k rybolovu. Oblast se nyní již zcela odtrhla od zbytku říše a označuje se jako Vzbouřená království.

Zdroje

Nemrtví a světlonoši

Sedmý živel

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.