FANDOM


Úžiny Tary jsou velký záliv, který se na východě kontinentu hluboko zakusuje do pevniny a odděluje od samotné Tary Ztracenou zemi. Jako zátka Úžiny uzavírá na severu Ostrov Albatrosů, na jihu vody Úžin omývají břehy pouští Kyrkyj a Sfarog. Na březích Úžin leží i bohaté přístavní město Sarindar a samotné vody Úžin jsou v posledních letech bitevním polem mezi loděmi a flotilami Sarindarců a drakočlověka Kirbega. Na jihu Úžiny přehrazuje pás skalnatých a neobydlených ostrovů.